સંગ્રહ

“કેન્સર  ની જાગૃતિ અંગે શૈક્ષણિક પરિસંવાદ “2017

IMG-20171119-WA0055.jpg“અભિગમ ગ્રુપ “દ્વારા  “કેન્સર  ની જાગૃતિ  અંગે   શૈક્ષણિક  પરિસંવાદ  “નું આયોજન પી.એમ.કડકીઆ  સંસ્કાર  કેન્દ્ર માં   કરવા  માં આવ્યું હતું .જેમાં જન સંપર્ક  અધિકારી અને હેડ ઓફ એજ્યુકેશન એન્ડ  અવેરનેસ ડિપાર્ટમેન્ટ  ઓફ કોમ્યુનિટી  ઓન્કોલોજી એન્ડ  રીસર્ચ  સેન્ટર , વાસણા  અમદાવાદ થી આમંત્રિત  કરાયેલા શ્રીમતી  દર્શનાબેન બુટાલા એ કેન્સર  અંગે  ખૂબ  ઊંડાણ પૂર્વક માહિતી  આપી હતી. કેન્સર થવાનાં કારણો, તેની સાવચેતી નાં પગલાં અને કેન્સર થાય પછી તેની ટ્રીટમેન્ટ  અંગે   દાહોદના  નગર જનો ને સરળ અને સચોટ માહિતી  પૂરી  પાડી હતી. કેન્સર માંથી  માણસ  બચી શકે છે.  કેવી રીતે? . અને  છેલ્લી  સ્ટેજ  ના દરદી માટે ગુજરાત કેન્સર સોસાયટીના  સેન્ટર માં આવેલા “હોસપાઈસ” કે જેમાં ‘રાહત થી મૃત્યુ  ‘થાય તે વિષે સુંદર  માહિતી  પૂરી પાડી હતી .તેમજ  સંકલિત બાળવિકાસ યોજના અને  જિલ્લા સર્વેલન્સ  અધિકારી   ડોક્ટર  દીલીપભાઈ પટેલ   મુખ્ય  મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

community-oncology-centre-vasna-ahmedabad-hospitals-46pb1co

ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુટમાં સ્વાગત છે

IMG-20171119-WA0119.jpgIMG-20171119-WA0045.jpgIMG-20171119-WA0058.jpgIMG-20171119-WA0059.jpgIMG-20171119-WA0124.jpg

વર્ષ 1972 માં ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુટ (જીસીઆરઆઈ) ની સ્થાપના કરવામાં આવી, જે ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાતના કેન્સર સોસાયટી દ્વારા સંયુક્ત રીતે સંચાલિત કાર્યકારી સ્વયંસંચાલિત સંસ્થા છે જે બીજે મેડિકલ કોલેજને સંલગ્ન છે. તે ભારત સરકારનો એક પ્રાદેશિક કેન્સર સેન્ટર છે અને નેશનલ કેન્સર કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ હેઠળ સહાય મેળવવામાં આવે છે

વલ્ડ હેલ્થ ઓર્ગનિઝેશન ના હિસાબે

દરવરસે ૪૦લાખ લોકો એટ લે કે રોજ ના ૧૧ હજાર લોકો નાં મોત બીડી, સીગારેટ ,ગુટકા જેવી રોજીન્દી વપરાશ થીથાય છે.

કેન્સર કેવી રીતે સમાન હોય છે
આપણાં શરીરના દરેક કોષોને કેટલાક વિશિષ્ટ કામ કરવાના હોય છે. સામાન્ય કોષો સાઘારણ રીતે
વહેંચાયેલા છે. તે જૂની અથવા નાની હોવાને લીધે કેત થઇ જાય છે અને પછી તે નવા કોષો દ્વારા
બદલવામાં આવે છે. કેન્સર એક એવો રોગ છે જેમાં કોષો અનિય ંત્રિત રીતે વધતાં જાય છે. કેન્સરના
કોષો વધતાં જાય છે અને નવા કોષો બનતાં જાય છે. આ ફેલાઇને સાધારણ કોષોને હટાવી દે છે. આને
લીધે શરીરના એ ભાગમાં સમસ્યા થાય છે જ્યાં કેન્સર રોગ શરૂ થયો છકેન્સર માત્ર એક રોગ નથી
કેન્સર ઘણાં બધા પ્રકારના હોય છે. આ ફક્ત એક જ રોગ નથી. કેન્સર શરીરના વિવિધ ભાગોમાં શરૂ થઇ
શકે છે. આ ફેફસાં, સ્તન, મોટું આંતરડુ ં કે લોહીમાં પણ થઇ શકે છે. કેન્સર અમુક અર્થોમાં સમાન હોય છે,
પણ દરેક પ્રકારનું કેન્સર તેનો વિકાસ અને (શરીરમાં) ફેલાવવામાં તે અલગ પ્રકારે હોઇ શકે છે.ેન્સરના કોષો શરીરના અન્ય ભાગોમાં પણ પ્રસરી જતાં હોય છે. દાખલા તરીકે, કેન્સરના કોષો
ફેફસાંમાંથી હાડકાં પ્રવેશી અને ત્યા ઉછરી શકે છે, જ્યારે કેન્સરના કોષો પ્રસરી જાય, ત્યારે તે
મેટાસ્ટેટાસિસ (મે-ટાસ-ટ-સિસ) કહેવાય છે. જ્યારે કેન્સરના કોષો પ્રસરી જાય, ત્યારે તે હજી પણ
ફેફસાંનું જ કેન્સર કહેવાય છે કારણ કે તે ત્યાંથી શરૂ થયું છે. આને ત્યાં સુધી તે હાડકાંનું કેન્સર નહીં
પણ ફેફસાંનું જ કેન્સર કહેવાય છે કારણ કે તે ત્યાંથી શરૂ થયું છે. આને ત્યાં સુધી હાડકાંનું કેન્સર નહીં
કહેવાય જ્યા સુધી તે હાડકાંમાંથી શરૂ થયું ન હોય. કેન્સર કેટલીકવાર સારવાર પછી ફરીથી થાય છે,
મોટેભાગે એ જગ્યા એ જ્યાં તે શરૂ થયું હત ું પણ કેટલીકવાર બીજી જગ્યા એ જેમ કે ફેફસાં, લીવર,
મગજ તે હાડકાં.
કેન્સર જુદા-જુદા કેવી રીતે હોય છે
અમુક કેન્સર ખ ૂબ જ ઝડપથી વ ૃદ્ધિ અને પ્રસાર પામતાં હોય છે. અન્ય વધુ ધીમે-ધીમે વ ૃદ્ધિ પામે છે.
કેન્સરોની સારવાર પ્રત્યે અલગ-અલગ રીતે પ્રતિક્રિયા આપતાં હોય છે. અમુક કેન્સર ઓપરેશન કે
રેડિએશન થેરેપી દ્વારા સૌથી સારી રીતે સારવાર આપવામાં આવે છે. અન્ય કેન્સર દવાઓમાં જેમને
કીમોથેરાપી (કી-મો-થેર-અ-પી)થી સારી રીતે સારવાર કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે સૌથી સારૂં
પરિણામ મેળવવા માટે 2 કે તેથી વધુ પ્રકારે સારવારને ઉપયોગમાં લાવી શકાય છે.
જ્યારે કોઇ વ્યક્તિને કેન્સર હોય તો ડોક્ટર એ ખબર લગાવવાનો પ્રયાસ કરે છે કે આ કયા પ્રકારનું
કેન્સર છે. કેન્સર ગ્રસ્ત લોકો એ સારવારની જરૂર હોય છે જે તેમના કેન્સરના પ્રકાર પર કેન્દ્રિત હોય.

ગાંઠો (ટય ૂમર્સ) શું છે
મોટા ભાગે કેન્સર એક ગાંઠ બનાવે છે જેને ડોક્ટર ટય ૂમર કે ગ્રોથ કહે છે. બધા જ પ્રકારના
ટય ૂમર્સ(લમ્પસ) (ગાંઠો) કેન્સર નથી હોતાં. ડોક્ટરોને ગાંઠનો એક ટૂકડો બહાર નીકાળવાનો હોય છે
અને એની તપાસથી એ ખબર લગાડવા માટે હોય છે તે શું આ કેન્સર છે. જે ગાંઠો કેન્સર ન હોય
તેમને બીનાઇન કહે છે. એ ગાંઠો જે કેન્સર હોય છે તેમને મૈલિગનન્ટ(મૈ-લિગ-નન્ટ) કહે છે.
અમુક અન્ય પ્રકારના કેન્સરો હોય છે, જેમ કે લ્યુકેમિયા (લોહીનું કેન્સર) જે ગાંઠો બનાવત ું નથી. આ
લોહીમાં અથવા શરીરના અન્ય કોષોમાં વધે છે.

કેન્સર એ અનિયંત્રિત વૃદ્ધિ અને કોશિકાઓનો ફેલાવો છે. તે શરીરના લગભગ કોઈ પણ ભાગને અસર કરી શકે છે. વૃદ્ધિ ઘણીવાર આજુબાજુના પેશીઓ પર આક્રમણ કરે છે અને દૂરના સ્થળોએ મેટાસ્ટેસાઇઝ કરી શકે છે. તમાકુના ધુમ્રપાન જેવા સામાન્ય જોખમના પરિબળોના સંપર્કમાં ટાળવાથી ઘણા કેન્સરોને રોકી શકાય છે. વધુમાં, સર્જરી, રેડિયોથેરાપી અથવા કિમોથેરાપી દ્વારા, કેન્સરનું નોંધપાત્ર પ્રમાણ સાધ્ય થઈ શકે 

સ્ત્રીઓને સૌથી વધુ અસર કરતાં કેન્સરના રોગો
સ્તન, ગર્ભાશય, મોં, અંડાશય, ગર્ભાશય, ફેફસાં
અને મોટાં આતરડાંનું કેન્સર હોય છે. આ રોગો
વિશે જાણકારી મેળવીને અને તમે શું કરી શકો
છો તે જાણીને તમારી જિંદગી બચાવી શકાય છ

 

સ્તનનું કેન્સર
સ્તનનું કેન્સર એ સૌથી સામાન્ય કેન્સર છે જેનાથી સ્ત્રી પોતાના
જીવનકાળ દરમ્યાન પીડિત રહી શકે છે (ચામડીના કેન્સરને બાદ
કરતાં). તે કોઈપણ ઉમરે થઇ શકે છે, પરંત  ૪૦ વરની ઉમર પછી
અને જેમ તમે ઘરડાં થતાં જાઓ તેમ તે થવાની સ ંભાવના ઘણી
વધતી જાય છે. અમુક સ્ત્રીઓને અમુક ચોક્કસ કારણોને લીધે
સ્તનનું કેન્સર થવાની સ ંભાવના બીજી સ્ત્રીઓ કરતાં વધારે હોઈ
શકે છે. પરંત ુ જેમ તમારી ઉંમર વધતી જાય તેમ તમારે સ્તનના
કેન્સર વિશે અને તેના માટે શું કરી શકો છો તે જાણવું જોઈએ.
તમે શું કરી શકો છો
બને તેટલું વહેલું સ્તન કેન્સરને વહેલું શોધી કાઢી તેની સારવાર
કરાવવી એ જ સૌથી સારું રક્ષણ છે, કારણ કે ત્યારે તેની સારવાર
સહેલાઈથી કરી શકાય છે. તેને ‘વહેલી શોધ’ કહેવાય છે. સ્તન
કેન્સરને વહેલું શોધવામાં મદદરૂપ થવા માટે તમે શું કરી શકો છો
તે આ પ્રમાણે છે.
• તમારી વીસી અને ત્રીસી દરમ્યાન દર ત્રણ વરસે અને ૪૦
વરની ઉંમરથી દર ્ષ વરસે દવાખાનામાં ડોક્ટર દ્વારા તમારા
સ્તનનું પરીક્ષણ કરવો.
• તમારા સ્તનમાં થતાં કોઈપણ પ્રકારના બદલાવ અંગેની જાણ
તમારા ડોક્ટરને વિના વિલ ંબે કરો. સ્તન સ્વ-પરીક્ષણ (બ્રેસ્ટ
સેલ્ફ-એક્સામ) એ તેમની વીસી શરુ કરતી સ્ત્રીઓ માટે એક
વિકલ્પ છે.

• શું તમને એક મેમોગ્રામની જરૂર છે કે કેમ, તે બાબતે ૪૦ વરની ્ષ
ઉમરથી તમારા ડોક્ટર સાથે વાત કરો.
• જો તમારા કુટુંબમાં કોઈને સ્તન કેન્સર હોય કે તમને પહેલાં સ્તન
કેન્સર થયેલું હોય તો તમારા ડોક્ટરને આ ભ ૂતકાળ વિષે ચોક્કસ
જણાવો, કારણ કે તમને વધારાની ચકાસણીઓ કરાવવાની અને
ચકાસણીઓ વહેલી શરુ કરાવવાની જરૂર પડી શકે છે. તમારા
ડોક્ટર તમને એ પણ સમજાવી શકે છે કે રોગ શોધવાની
ચકાસણીઓના ફાયદા શું છે અને તેની મર્યાદાઓ શું છે.
ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર
ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર એ કોઈપણ સ્ત્રીને થઇ શકે છે જે જાતીય
રીતે સક્રિય છે અથવા અગાઉ હતી. એવી સ્ત્રીઓ કે જેમને, એક
વિષાણું જે ‘હ્યુમન પેપીલ્લોમાં વિષાણું’ (HPV) કહેવાય છે, તે હોય
અથવા હતો. જાતીય ક્રિયા (સમાગમ) દરમ્યાન આ વિષાણું ફેલાય
છે. એવી સ્ત્રીઓ કે જે ધુમ્રપાન કરતી હોય, HIV કે AIDS ધરાવતી
હોય, અપ ૂરત ું પોષણ ધરાવતી હોય, અને જેણે નિયમિત પેપ ટેસ્ટ
કરાવેલ ના હોય, તેવી સ્ત્રીઓને ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર થવાની
શક્યતા વધુ છે.
તમે શું કરી શકો છો
એક પેપ ટેસ્ટ દ્વારા ગર્ભાશયના મુખમાં થતા ફેરફારો શોધીને કેન્સર
બને તે પહેલાં તેની સારવાર લઇ શકાય છે. આ પેપ ટેસ્ટ
ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર વહેલી તકે શોધવા માટે પણ ખ ૂબજ
અસરકારક છે, જયારે તેને સારી પેઠે મટાડી શકાય છે. ગર્ભાશયના
મુખનું કેન્સર અટકાવવા માટે કે તેને વહેલી તકે શોધવા માટે તમે
શું કરી શકો છો તે આ પ્રમાણે છે:
• ૩૦ વરની ઉંમરથી તમારે પેપ ટેસ્ટ કરા ્ષ વવાના શરુ કરી દેવા
જોઈએ

• જો તમારી ઉંમર ૫૦ વર કે તેથી ્ષ વધારે છે, તો તમારી તપાસ
દર ૫ વર્ષે કરાવી શોકો છો.
• જો તમે ૬૫ વરની ઉંમરના છો અને સતત ૨ ્ષ વખત તમારા પેપ
ટેસ્ટનું પરિણામ નકારાત્મક હોય, તો તમને વધુ તપાસ
કરાવવાની જરૂર નથી, જો તમે આ રોગના કોઈ લક્ષણો ના
ધરાવતા હોવ.
• જો ગર્ભાશયના ઓપરેશન દ્વારા તમે ગર્ભાશય અને તેની નળી
કઢાવેલા હોય, તો તમે તપાસ કરાવવાનું રોકી શકો છો, જો તે
શસ્ત્રક્રિયા ગર્ભાશયના મુખના કેન્સરની સારવાર તરીકે ના
કરવામાં આવેલ હોય. જો હજુ પણ તમે ગર્ભાશયની નળી
ધરાવતા હોવ, તો તમારી તપાસ હજુ પણ થવી જોઈએ.
ભારતમાં ગર્ભાશયના મુખના કેન્સર માટેની અન્ય ચકાસણીઓમાં
VIA અને VILI ટેસ્ટ સામેલ છે. ગર્ભાશયના મુખના કેન્સરની
ચકાસણી માટે તમારા વિકલ્પો અંગે તમારા ડોક્ટર સાથે વાત કરો

cencer1ceser b2
મોઢાનું કેન્સર
જે લોકો તમાકુનો ઉપયોગ કરે છે, તેઓને મોઢાનું કેન્સર થવાનું
સૌથી વધુ જોખમ છે. દરેક પ્રકારના તમાકુના ઉપયોગો, જેમાં
સામેલ છે બીડી કે સિગરેટ પીવી, તમાકુ, ગુટખા, પાન અને પાન
મસાલા (સોપારી વિના કે સાથે) ચાવવા, તમારું મોઢાનું કેન્સર
થવાનું જોખમ વધારે છે. ભારતમાં થતાં કેન્સરના રોગોમાં આ
પ્રકારનું કેન્સર સૌથી સામાન્યમાંનું એક છે. એવું દર્શાવવામાં આવ્યું
છે કે પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓને વધુ જોખમ રહેલું છે.
તમે શું કરી શકો છો
મોઢાની તપાસ દ્વારા મોઢાનું કેન્સર પ્રાથમિક તબક્કાઓમાં જ શોધી
શકાય છે. તમારે કેટલી વખત તમારા મોઢાંની તપાસ કરાવવી
જોઈએ તે અંગે ડોક્ટરને પ ૂછો. તમામ પ્રકારના તમાકુના ઉપયોગોછોડવાથી મોઢાંનું કેન્સર થવાનું તમારું જોખમ મહદ અંશે ઘટી
જાય છે. તમાકુનો ઉપયોગ સદંતર ટાળવો એજ સૌથી સારો
અટકાવ છે.
અંડાશયનું કેન્સર
જેમ સ્ત્રીઓ ઘરડી થતી જાય, તેમ અંડાશયનું કેન્સર થવાની
સ ંભાવના વધતી જાય છે. એવી સ્ત્રીઓ કે જેમને ક્યારેય બાળકો ન
હતા, જેમને ખુલાસા-રહિત વાંધ્યતા હોય, અથવા ૩૦ વરની ઉંમર ્ષ
પછી પ્રથમ બાળક થયું હોય, તેમને આ કેન્સર થવાનું જોખમ વધુ
હોઈ શકે છે. ઉપરાંત, જેમણે હોર્મોન રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી તરીકે
ફક્ત ઈસ્ટ્રોજનનો ઉપયોગ કર્યો હોય તેવી સ્ત્રીઓને પણ આ કેન્સર
થવાનું જોખમ વધુ હોઈ શકે છે. એવી સ્ત્રીઓ કે જેમને પોતાનો કે
કુટુંબનો ગાંઠ-રહિત-નળના (મોટા આંતરડાના મોટા ભાગના)
કેન્સર, અંડાશયનું કેન્સર અથવા સ્તન કેન્સર વારસાગત રોગનો
ઇતિહાસ હોય, તેમને પણ આ રોગ થવાની સ ંભાવના વધી જાય
છે. જે આ બધી સ્થિતીઓમાંનું કંઈ ધરાવતી ના હોય, છતાં પણ
તેવી સ્ત્રીઓને અંડાશયનું કેન્સર હોઈ શકે છે.
તમે શું કરી શકો છો
હાલના સમયમાં અંડાશયના કેન્સરને વહેલું શોધવા માટે
અસરકારક કે પ ૂરવાર થયેલ કોઈ ચકાસણીઓ નથી (જેમકે સ્તન
કેન્સર માટે મેમોગ્રામ છે). અમુક એવી ચકાસણીઓ છે જે કદાચ
એવી સ્ત્રીઓના કિસ્સામાં ઉપયોગમાં લઇ શકાતી હોય કે જેમને
અંડાશયનું કેન્સર હોવાની શક્યતા ખ ૂબ જ વધુ હોય. જો તમને
પેટનો સોજો, પાચનમાં તકલીફ (ગેસ, ભ ૂખ ના લાગવી અને પેટ
ફૂલાવું સહીત), પેટનો દુખાવો, હંમેશા પેશાબ જવાની જરૂર હોય
તેવું લાગ્યા કરવું, પેઢુ(પેટનો નીચેનો ભાગ)નો દુખાવો, પીઠનો
દુખાવો કે પગનો દુખાવો જેવા લક્ષણો નિરંતર હોય તો સીધા જ
તમારે ડોક્ટરને મળવું જોઈએ. પેટના નીચેના ભાગોનું પરીક્ષણ એ
એક સ્ત્રીની નિયમિત આરોગ્ય તપાસનો એક ભાગ હોવો જોઈએ                                                                               એન્ડોમેટ્રીઅલ કેન્સર
એન્ડોમેટ્રીઅલ કેન્સર (ગર્ભાશયની કોથળીનું કેન્સર) એ મોટે ભાગે
૫૦ વર કે તેથી ્ષ વધુ ઉંમરની સ્ત્રીઓને થાય છે. પ્રોજેસ્ટેરોન વિના
ઈસ્ટ્રોજેન લેવું, અથવા સ્તન કેન્સરની સારવાર માટે કે સ્તન
કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવા માટે ટેમોક્સીફેન લેવું, તે સ્ત્રીને આ રોગ
થવાની સ ંભાવનાઓ વધારી શકે છે.
માસિક સ્ત્રાવની વહેલી શરૂઆત, મોડો રજોનિવ ૃત્તિ કાળ, વંધ્યત્વનો
ઇતિહાસ, કે બાળકો ન હોવા, તે પણ જોખમ વધારી શકે છે. એવી
સ્ત્રીઓ કે જેમને પોતાનો કે કુટુંબનો ગાંઠ-રહિત-નળના (મોટા
આંતરડાના મોટા ભાગના) વારસાગત કેન્સર કે બહુ-ગાંઠ-યુક્ત
અંડાશયના રોગનો ઇતિહાસ હોય, અથવા તેઓ કે જે જાડા છે,
તેમને પણ એન્ડોમેટ્રીઅલ કેન્સર થવાની સ ંભાવના વધી જાય છે.
તમે શું કરી શકો છો
અસામાન્ય ટપકાં કે લોહી વહેવું કે જે માસિક સ્ત્રાવને લાગત ું ન
હોય, જેવા લક્ષણો કે નીશાનીઓનું ધ્યાન રાખો, અને આ બાબત
તમારા ડોક્ટરને જણાવો. જોકે પેપ ટેસ્ટ ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર
શોધવા માટે ખુબજ સારો છે, પરંત ુ તે એન્ડોમેટ્રીઅલ કેન્સરના
વહેલા નિદાન માટે એક ભરોસાપાત્ર ટેસ્ટ નથી. જો તમે ગાંઠ-
રહિત-નળના (મોટા આંતરડાના મોટા ભાગના) વારસાગત કેન્સર
ધરાવતા હોવ કે થવાની શક્યતા હોય, તો ૩૫ વરની ઉંમરથી દર ્ષ
વર્ષે એન્ડોમેટ્રીઅલ બાયોપ્સી દ્વારા તમારી તપાસ થવી જોઈએ.
ફેફસાંનું કેન્સર
ધુમ્રપાન એ ફેફસાંનું કેન્સર થવા માટેનું સૌથી સામાન્ય કારણ છે,
પરંત ુ અમુક વ્યક્તિઓ કે જે ધુમ્રપાન ન કરતી હોય તેમને પણ
ફેફસાંનું કેન્સર થઇ શકે છે. ફેફસાંનું કેન્સર થવાના તમામ
કિસ્સામાંથી ૮૦ ટકાથી વધુનું કારણ ધુમ્રપાન છે

મૌખિક કેન્સરનાં લક્ષણો શું છે?

 • મોઢામાં સોજો જે મટાડવું નથી (સૌથી સામાન્ય લક્ષણ)
 • નોન હીલિંગ અલ્સર અથવા મોંમાં ગમે ત્યાં વૃદ્ધિ, જે સ્પર્શ પર રૂધિરસ્ત્રવણ અને પ્રમાણમાં પીડારહીત છે
 • મૌખિક પોલાણમાં સફેદ અથવા લાલ-સફેદ પેચો (લ્યુકોપ્લાકીયા અથવા erythroplakia).
 • ગળી ગયેલી પીડા
 • જડબા અથવા જીભ ખસેડવામાં મુશ્કેલી
 • ગાલમાં એક ગઠ્ઠો કે જાડું થવું

cencer3 petcencer2censer intenstinecencer 7annanalicencer3

ગળાના કેન્સરનાં લક્ષણો શું છે?

 • વૉઇસમાં બદલો
 • ગળી ગયેલા ખોરાકમાં મુશ્કેલી
 • વારંવાર ન સમજાય તેવા “ગળામાં ગળું”
 • શ્વાસમાં મુશ્કેલી
 • સમજાવી ન શકાય તેવા એક બાજુ કાનમાં દુખાવો
 • ગરદન માં ગઠ્ઠો
 • લીવર કેન્સરના પ્રારંભિક લક્ષણો દ્વારા: અદિતિ પાઠક પ્રકાશિત: શનિવાર, ફેબ્રુઆરી 8, 2014, 15:01 [IST] Boldsky પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરો લીવર માનવ શરીરના મહત્વપૂર્ણ અવયવોમાંનું એક છે. તે સૌથી મોટી ગ્રંથી છે અને શરીરમાં બીજો સૌથી મોટો અંગ છે. એક તંદુરસ્ત જીવન માટે યકૃત યોગ્ય રીતે કામ કરવું આવશ્યક છે. આ દિવસોમાં, ઘણી સામાન્ય સમસ્યાઓ લોકોને લીવર કેન્સર તરફ દોરી જાય છે. જો યકૃતનું કેન્સર તબક્કે પહેલેથી જ જાણીતું છે તો તંદુરસ્ત રહેવાની તકો ખૂબ ઊંચી હોય છે, દવાઓની સાથે ઘણી પ્રકારની દવાઓનો ઉપચાર કરવો શક્ય છે. તંદુરસ્ત લીવર માટે ફુડ્સ પરંતુ વ્યક્તિ માટે તેની સમસ્યા છે તે રીતે તેના સ્વાસ્થ્ય અંગે સભાન થવું જરૂરી છે. યકૃતના કેન્સરના પ્રથમ તબક્કાના ઘણા લક્ષણો હોય છે, જો તેઓ કાળજી લેતા હોય અને સમયસર ડૉક્ટરને લઈ જાય, તો દર્દી તરત જ કેન્સર જેવી ખતરનાક રોગથી છુટકારો મેળવી શકે છે. તેથી લિવરના કેન્સરના પ્રારંભિક લક્ષણો શીખો: 1) કાજુ કમળો એક રોગ નથી, તે ખરેખર એક નિશાની છે કે તમારું યકૃત યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યું નથી. જ્યારે શરીરમાં બિલીરૂબિનની માત્રામાં વધારો થાય છે તો પછી કમળો બની જાય છે. આ યકૃતના કેન્સરનું પ્રથમ લક્ષણ છે 2) વજન ઘટના પેટ શરીરનો મુખ્ય ભાગ છે જે શરીરને યકૃતમાં કેન્સરના બનાવોની શરૂઆતમાં મેટાબોલ્ઝીમમાં મદદ કરે છે, તેની કામગીરીની ક્ષમતા પર અસર થાય છે, જે યોગ્ય રીતે અને વજનમાં ઘટાડા ઘટાડે નહિં. 3) ઉબકા અથવા ઉલટી જો કોઇ ઉબકાથી આવે અને ઉલટી થાય તો તે પોતાને વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, દર્દીને લીવર કેન્સરની શરૂઆતમાં ઉબકા અને ઉલટી થાય છે. 4) થાક યકૃતના કેન્સરની શરૂઆતમાં, દર્દીના યકૃતને યોગ્ય રીતે કામ કરતા નથી, શરીર ખૂબ જ થાકેલું છે અને તે હંમેશાં ભારેપણું દેખાય છે. 5) વધારો યકૃત યકૃત તમારા પેટની સીધી બાજુ પર સ્થિત થયેલ છે, યકૃતના કેન્સરના આકારમાં પરિવર્તન કરવું સ્વાભાવિક છે, તે કદમાં સહેજ મોટો બને છે. 6) ખંજવાળ જો તે પેટમાં વધુ ખંજવાળ હોય તો તેને સળગાવશો નહીં. આ લીવર કેન્સરનું પ્રાથમિક સિન્ડ્રોમ પૈકી એક છે. બિલીરૂબિનના વધારાને કારણે, ચામડી ખૂજલીવાળું છે. 7) પેટમાં દુખાવો જેમ જેમ યકૃત વધે છે, પેટમાં દુખાવો થાય છે, આ યકૃતના કેન્સરનું પ્રાથમિક લક્ષણ છે. 8) એસેટિસ એસિટિસ અથવા પ્રવાહી સંચય યકૃતના કેન્સરના મજબૂત લક્ષણ છે, જે નક્કી કરે છે કે વ્યક્તિ યકૃતના કેન્સરની પકડમાં છે. 9) શ્યામ રંગનું પેશાબ શરીરમાં બિલીરૂબ્યુબિનની ઊંચી માત્રા હોય ત્યારે, તે પેશાબમાંથી મૂત્રાશયમાંથી ઉભરે છે જે પેશાબ રંગ શ્યામ બનાવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિએ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ઉપરોક્ત લક્ષણો પોતાના શરીરમાં સમજી લીધાં હોય અને તે પણ પીળો હોય, તો પછી તરત જ ડૉક્ટર પાસે જઇએ. વિશે વધુ વાંચો:કેન્સર , આરોગ્ય , કેન્સર , આરોગ્ય અંગ્રેજી સારાંશ લીવર કેન્સર: પ્રારંભિક ચેતવણી ચિહ્નો જો તમે કોઈ પણ સામાન્ય લક્ષણોનો અનુભવ કરો છો અહીં સામાન્ય યકૃત કેન્સરની પ્રથમ નિશાનીની સૂચિ છે.and-signs.html&usg=ALkJrhgZ40eAiitP1NYLYOaoj9eQXxk3VQ
 • મૌખિક કેન્સર કરતાં 25 ટકાથી વધુ લોકો એવા છે જેઓ માત્ર વધુ દારૂ પીશે
  • (ચિત્રો પ્રસ્તુતિ પ્રસ્તુતિ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે)
   જીવનશૈલી ડેસ્ક: સિગારેટ, સિગાર, તમાકુ, મદ્યાર્ક વગેરે મોટાભાગે મોં કેન્સરનો ઉપયોગ કરે છે. મૌખિક કેન્સર કરતાં 25 ટકાથી વધુ લોકો એવા છે જેઓ માત્ર વધુ દારૂ પીશે આ કેન્સરને મૌખિક કેન્સર પણ કહેવાય છે. તે સ્ત્રીઓ કરતાં વધુ પુરુષો માટે થાય છે, પરંતુ તે સ્ત્રીઓમાં કેન્સરમાં ત્રીજો પણ છે. મોંમાં નાના અલ્સરથી શરૂ કરીને, આ કેન્સર એટલું જોખમકારક છે કે તે દર્દીના જીવનને લઈ શકે છે. મોં કેન્સર અઠવાડિયું જે 9 નવેમ્બરથી 15 નવેમ્બર સુધી ચાલે છે, અમે તમને કહો છો કે મૌખિક કેન્સર, લક્ષણો અને તેની સારવારથી શું થાય છે.
   મોં કેન્સરનાં કારણો
   1. સ્મોક-સિગારેટ, સિગાર, હૂકા, આ ત્રણ વસ્તુઓના વ્યસની લોકો બિન-ધુમ્રપાન કરતા મૌખિક કેન્સરનું 6 ટકા વધુ જોખમ ધરાવે છે.
   2. તમાકુ – મોં કેન્સરનું જોખમ: તમાકુ ધુમ્રપાન કરનારા, ખાવું અથવા ચાવવું જે લોકો તમાકુનો ઉપયોગ કરતા નથી, તેના કરતા 50 ટકા વધારે છે. માઉથ કેન્સર સામાન્ય રીતે ગાલ, ગુંદર અને હોઠમાં જોવા મળે છે.
   3. દારૂ – દારૂ પીનારાઓ બાકીના 6% કરતા વધારે મૌખિક કેન્સર થવાનું જોખમ રહેલું છે.
   4. ઇતિહાસ- પરિવારમાં રહેલા લોકો જેમણે મોંમાં કેન્સર પહેલી વાર કર્યું છે, આવા લોકો આ કેન્સરનું વધુ જોખમ ધરાવે છે.
   5. સન એક્સપોઝર – આ કેન્સર માટે વયના યુગમાં સૂર્યમાં રહેતા યુવાન લોકો પણ જોખમમાં છે.
   આગળ સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને મૌખિક કેન્સરનાં લક્ષણો અને નિવારણને જાણો …

ેન્સરની સારવાર કેવી રીતે થાય છે

ેન્સરની સારવાર કેવી રીતે થાય છે
કેન્સર માટેની સર્વાધિક સામાન્ય સારવાર સર્જરી, કીમોથેરપી અને રેડિએશન (રે-ડિ-એ-શ-ન) છે.
સર્જરીનો ઉપયોગ કેન્સરે દૂર કરવા માટે ત્યારે કરવામાં આવે છે જ્યારે તે એક અંગ સુધી સીમિત હોય
છે, જ્યાંથી તે શરૂ થયું હોય છે. સર્જન કેન્સરથી પ્રભાવિત ભાગ કે આખા શરીરને નીકાળી દે છે.
સ્તનના કેન્સરમાં સ્તનનો હિસ્સો કે સ ંપ ૂર્ણ સ્તન દૂર કરવામાં આવે છે. પ્રોસ્ટેટ કેન્સરમાં પ્રોસ્ટેટને પણ
નીકાળી શકાય છે, પણ સર્જરીનો ઉપયોગ બધા પ્રકારના કેન્સર માટે નથી થતો.
કીમો(જે કીમોથેરપીનું ટૂકુ ં નામ)માં દવાઓનો ઉપયોગ કેન્સરના કોષોને મારવા માટે અથવા તેમની
વ ૃદ્ધિ ધીમી પાડવા માટે કરવામાં આવે છે. અમુક કીમો એક ઈન્જેક્શનમાં ભરીને સોય દ્વારા નસોમાં
આપવામાં આવે છે. અમુકને એક શાટ રૂપે અને અન્યને ગોળી કે પ્રવાહીના રૂપે મોંથી ગળવામાં આવે
છે, કારણ કે કીમોની પહોંચ શરીરના બધા જ અંગો સુધી હોય છે, આ એ કેન્સરમાં ઉપયોગી હોય છે જે
ફેલાયેલું હોય છે.
રેડિએશન સારવારનો ઉપયોગ કેન્સર કોષોનો નાશ કરવા માટે કે વ ૃદ્ધિને ધીમી પાડવા માટે વપરાય
છે. આનો ઉપયોગ એકલી સર્જરી કે કીમો સાથે પણ કરી શકાય છે. રેડિએશન સારવાર એક્સ-રે
લેવાની જેમ હોય છે. અથવા અમુકવાર આને રેડિએશનયુક્ત સીડોને પ્રભાવિત અંગોના રોગગ્રસ્ત
ભાગની અંદર રાખીને કરવામાં આવે છે, જ્યાંથી તેઓ ટય ૂમરની અંદર રેડિએશન પહોંચાડે છે.

પ્રાથમિક સ્તન કેન્સર

પ્રાથમિક સ્તન કેન્સર એ સ્તન કેન્સર છે જે હાથ હેઠળ સ્તન અથવા લસિકા ગાંઠોથી આગળ ફેલાઇ નથી.

સ્તનનું કેન્સર શરૂ થાય છે જ્યારે સ્તનમાં કોશિકાઓ અસામાન્ય રીતે વિભાજીત થાય છે અને વધે છે. તે એક જ રોગ નથી અને ઘણા પ્રકારના સ્તન કેન્સર છે.

તેને અલગ અલગ તબક્કામાં નિદાન કરી શકાય છે અને તે વિવિધ દરે વિકાસ કરી શકે છે. તેનો અર્થ એ કે લોકો તેમના માટે શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરશે તેના આધારે વિવિધ સારવાર કરી શકે છે.• દરરોજ પ કે વધારે વખત શાકભાજી અને ફળો ખાઓ
• રેષારહિત અનાજો અને ખાંડને બદલે બધા જ અનાજનો ઉપયોગ કરો
• વધારે ચરબી કે સેકેલા લાલ માંસના ઉપયોગને મર્યાદિત કરો

કેન્સરથી બચવા માટેનાં પગલાં –

કેન્સરથી બચ્ચે કે અપ સુધી બધું જાણો – આને ટાળવા માટે કેન્સરથી બચવા માટેના માર્ગો શોધવાનું સારું છે, કારણ કે તે એક ગંભીર રોગ છે કે જે આપણે બનવા માટે વધુ કંઇ કરવાનું નથી, જ્યારે બને છે, હું અન્ય તમાકુના ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરવા માગતો નથી, પરંતુ વિરુદ્ધમાં મને સાંભળવું પડશે કે “ફળોએ સમગ્ર જીવન ખાય છે, કંઇ બન્યું નથી.” તો ભાઈ, શા માટે તમે બીજા કોઈની સાથે વાત કરો છો? અને હકીકતમાં તે છે કારણ કે ભૂતકાળના લોકોએ આપણા કરતાં વધુ સખત મહેનત અને કઠોર જીવન જીતવા માટે ઉપયોગ કર્યો હતો, તેથી “તેમની રોગ પ્રતિરોધક પદ્ધતિ” પણ મજબૂત હતી, જ્યારે આજે વૈભવી સંપૂર્ણ જીવનમાં નથી. અને તે અવગણવા માટે અમુક અહમ વસ્તુઓ જુઓ.

કેન્સર પર ચાલુ રાખો

તમે પણ મારા જેવા કહી શકો છો કે આજે આ બીમારી સામાન્ય છે અને બદલાતી જીવનશૈલી અથવા ખાવાથી એકમાત્ર આડઅસર છે, જો તમે સંયમ માટે કેટલી જીવન જીવી રહ્યા છો, પરંતુ સત્ય એ છે કે જો આપણે આપણા જીવનમાં નાની વસ્તુઓની સંભાળ રાખીશું, કેન્સર જેવી ભયંકર માંદગીથી સરળતાથી છટકી શકે છે

કેન્સરનો ઝડપી ફેલાવાને કારણે – હકીકતમાં, કેન્સરનું ઝડપી ફેલાવાને લીધે , નિષ્ણાતો પણ આપણા દૈનિક જીવનશૈલીમાં ફેરફારને ધ્યાનમાં લે છે. મુખ્યત્વે તમાકુનો ઉપયોગ, ચરબી અને બિન-શાકાહારી ખાદ્ય પદાર્થોનો વપરાશ આનું મુખ્ય કારણ છે, જ્યારે કેટલાક લોકો કહે છે કે જો કેન્સર હોત તો, બિનજરૂરી ખાવાથી ઘણા લોકો કેન્સરથી પીડાશે, પછી તે વિદેશી દેશોમાં પણ વધારે હશે. વિકસિત દેશોમાં, જ્યારે તેઓ ખાવા માટે ખોરાકવાળા હોય ત્યારે ખૂબ જ કાળજી લે છે, અને તે કરતા વધારે નકામું છે, જ્યારે આપણો સામાન્ય રીતે તે જેવી નથી થતો.તેથી જો શક્ય હોય તો, માંસ ચટણી ટાળવો.

ખરેખર તમાકુનું કારણ કેન્સર છે? – આશરે 40 ટકા દર્દીઓ જે કેન્સર સાઇટ પર આવે છે તે છે, જેમની જીવનશૈલી આ પ્રકારના હોય તે જ ન હોવી જોઈએ. બી.ડી. સિગારેટ ગુટખા અને સમાન તમાકુ જેવી વસ્તુઓ ખાવાથી, મૌખિક કેન્સરનું જોખમ વધે છે અને આ બધી બાબતો ધીમા ઝેર જેવા છે, તેથી તમે જવાબદાર રહો કારણ કે આ દૂરના ખરાબ પરિણામ આ બાબતો છે અને જ્યારે આપણે તેને ખ્યાલ અનુભવીએ છીએ તેથી અમે વધુ કંઇ કરવાની સ્થિતિમાં નથી, તેથી તે વધુ સારું છે કે તેમની પાસેથી દૂર રહેવાથી, તમે તમારા આરોગ્ય અને નાણાં બચાવી શકો છો.

કેન્સર કેન્સરગ્રસ્ત થઈ શકે છે – કારણ કે આજના સમયમાં, લોકોને પાચનક્ષમતામાં ઘટાડો કરવા સંબંધિત બે થી બે વસ્તુઓ હોવી જોઈએ, અને સામાન્ય રીતે, તેઓ ઢાબા અથવા હોટલમાં સ્વચ્છતાના અભાવને કારણે પણ કરી શકે છે. જો વધુ ખવાય છે, તો તે આરોગ્ય માટે હાનિકારક બની શકે છે અને કેન્સરનું જોખમ ઘણી વખત વધી જાય છે.આ આંતરડાના કેન્સરનું જોખમ વધારે છે.

સ્તનપાન સંબંધિત કેન્સર – નિયમિત રીતે સ્તનપાન કરનારાઓની સરખામણીમાં, સ્તન કેન્સરનું જોખમ તે સ્ત્રીઓ કરતાં વધારે છે જે બાળકને ખવડાવતા નથી.તેથી તે મહિલા સલામતી અને બાળ વિકાસ માટે જરૂરી છે કે સ્ત્રીઓને નિયમિતપણે છાતીનું દૂધ આપવું જોઈએ.

જાડાપણું કેન્સર તરફ દોરી શકે છે – સ્થૂળતા પણ કેન્સરની સંભાવના વધે છે, કારણ કે પેટ અને સ્તન કેન્સર થવાની શક્યતા મેદસ્વીતામાં વધે છે કારણ કે હૃદયના તમામ રોગોને કારણે કોલેસ્ટેરોલ વધે છે. ધ્યાનમાં રાખો અને નિયમિત રૂપે વ્યાયામ કરો તે એક સારો વિકલ્પ છે, જે તમને સરળતાથી કેન્સર મેળવવાની તકો ઘટાડવા માટે મદદ કરી શકે છે.

કેન્સરથી બચવા માટે કોઈ સીધો ઉપાય – કેન્સરની શ્રેણીમાં સર્વાઇકલ કેન્સરને રોકવા માટે એક રસી ઉપલબ્ધ છે અને તે ત્રણ ડોઝમાં છ મહિનાની શરૂઆતમાં આપી શકાય છે અને આ રસી 11 વર્ષથી 40 વર્ષ સુધી હોવી જોઈએ. સ્ત્રીઓને કેન્સરનું જોખમ ઘણું ઓછું કરી શકાય છે તે સહાયતા સાથે આપવામાં આવે છે.

એવા ખોરાકનો ઉપયોગ કરો જે તમને સ્વસ્થ વજન રાખવામાં મદદ કરે. 

તમારા સ્તનની
તપાસ કેવી રીતે કરવી

તમારા સ્તનની તપાસ કેવી રીતે કરવી
સ્તન સ્વ-પરીક્ષણ કરવાની વિવિધ પદ્ધતિઓ છે. તમને અહીં
દર્શાવેલ પદ્ધતિથી જૂદી હોઈ શકે. તે પણ બરાબર છે. મહત્વનું એ
છે કે તમે એ જાણો કે તમારા માટે સૌથી સારી રીત કઈ છે.
સ્તન સ્વ-પરીક્ષણ દર મહિને એક વખત કરો, સામાન્યપણે
તમારા માસિક સ્ત્રાવના આશરે ૭ થી ૧૦ દિવસ પછી. જો તમને
માસિક સ્ત્રાવ બ ંધ થઇ ગયું હોય, આના માટે એક દિવસ નક્કી કરી
લો અને તમારા સ્તનનું પરીક્ષણ દર મહિને તે જ દિવસે કરો –
દાખલા તરીકે, મહિનાની પહેલી તારીખ, અથવા શક્ય છે,
મહિનાની ૧૫મી તારીખ.
સ્તન સ્વ-પરીક્ષણ દરમ્યાન તમે તમારા સ્તનમાં થયેલા ફેરફાર
શોધી રહ્યા છો. તમે સ્તનનું કેન્સર કે ગાંઠ નથી શોધી રહ્યા; તમે
કંઇક એવું શોધી રહ્યા છો જે મહિના પહેલા કરેલ પરીક્ષણથી
અલગ હોય અથવા નવું હોય.
આને કરવાની વિધિ અહીં આપી છે:
• અરીસાની સામે ઊભા રહીને પોતાના સ્તનને જુઓ.
• સુઈ જાઓ અને તમારા જમણા હાથથી તમારું ડાબું સ્તન અને
તમારા ડાબા હાથથી જમણું સ્તન તપાસો.
• બેસો અથવા ઊભા રહો અને બગલનો ભાગ સ્પર્શ કરીને
અનુભવો.

સ્તન કેન્સરની જાણ પ્રારંભિક અવસ્થામાં થવી
મહત્વપ ૂર્ણ હોય છે, કારણ કે તમે તુરંત એ સારવાર
લઇ શકો જે તમારી જિંદગી બચાવી શકે. સ્તન
કેન્સરની પ્રારંભિક અવસ્થાને શોધવામાં મદદરૂપ
થવા તમે શું કરી શકો છે તે આ પ્રમાણે છે:
• તમારા સ્તનનું પરીક્ષણ તમારા ડોક્ટર પાસે આશરે દર ૩ વરસે
કરાવો જો તમે તમારી વીસીમાં કે ત્રીસીમાં (૨૦ થી ૪૦ વર્ષની
ઉંમર) હોવ, અને દર વર્ષે કરાવો જો તમે ૪૦ કે તેથી વધુ
વર્ષની ઉંમરના હોવ.

નીચે સ ૂઈને તમારા સ્તનમાં
ફેરફાર અનુભવો
તમારી આંગળીઓની ગાદીઓનો
ઉપયોગ કરો, નહિ કે
આંગળીઓની ટોચનો
• જમણા સ્તનમાં ગાંઠને અનુભવવા માટે તમારા ડાબા હાથની
વચ્ચેની ૩ આંગળીઓના નીચેના ભાગનો ઉપયોગ કરો.
એકબીજાને આવરી લે તે રીતે વર્તુળાકાર ફેરવીને સ્તનની
માંસપેશીઓને અનુભવવાનો પ્રયત્ન કરો.
• ચતા સ ૂઈ જાઓ (તમારી પીઠ નીચે રહે તેમ), એક ઓશીકુ ં
તમારા જમણા ખભા નીચે રાખો, અને તમારો જમણો હાથ
માથાની પાછળ મ ૂ
• તમારા સ્તન કેવા દેખાય છે અને અનુભવી શકાય છે તે જાણો
અને તમારા ડોક્ટરને તમારા સ્તનમાં થયેલા કોઈપણ ફેરફાર
અંગે જણાવો. જયારે તમે વીસીમાં હોવ ત્યારે તમને સ્તન સ્વ-
પરીક્ષણ (બ્રેસ્ટ સેલ્ફ-એક્ઝામ) શરુ કરવાની ઈચ્છા થઇ શકે છે.
આ પુસ્તિકા તમને સ્તન સ્વ-પરીક્ષણ કઈ રીતે કરવું તે દર્શાવે છે.
• ૪૦ વર્ષની ઉંમરની શરૂઆતમાં ડોક્ટરને પ ૂછો કે એક મેમોગ્રામ
(તમારા સ્તનનો એક્સ-રે) શું તમારા માટે યોગ્ય છે.
• જો તમે એવા નજીકના સગાઓ – જેમકે માતા, બહેન અથવા
પુત્રી- ધરાવતા હોવ કે જેમને સ્તનનું કેન્સર હત ું, તો આ બાબત
તમારા ડોક્ટરને જણાવો.

• અરીસાની સામે ઊભા રહીને, તમારા બ ંને હાથ બાજુએ રાખો,
ત્યારબાદ પોતાના બ ંને હાથ માથાથી ઉપર કરો, ત્યારબાદ
તમારા હાથથી ફૂલાઓને દબાવો અને તમારી છાતીના સ્નાયુઓ
ખેંચીને સ્તનનું નિરીક્ષણ કરો.
• પોતાના સ્તનોમાં થયેલા ફેરફારો જૂઓ. સ્તન કે તેની ડીંટીની
ચામડીનો આકાર, રૂપરેખા, ખાડાઓ, ફોલ્લીઓ, લાલાશ અથવા
ભીંગડાઓ શોધવાનો પ્રયત્ન કરો.

સ્તનની માંસપેશીઓને અનુભવવા માટે ૩ પ્રકારનું દબાણ વાપરો.
ચામડીથી જોડાયેલી માંસપેશીઓ અનુભવવા માટે હળવું દબાણ
જરૂરી છે; ઊંડાણવાળી માંસપેશીઓને અનુભવવા માટે ધીમું દબાણ
જરૂરી છે; અને છાતી તથા પાંસળીની સૌથી નજીકની માંસપેશીઓને
અનુભવવા માટે જોરથી દબાણ જરૂરી છે. દરેક સ્તનના નીચેના
વળાંકમાં સામાન્ય રૂપે એક લાઈન હોય છે. તમારા ડોક્ટર કે નર્સે
તમને શીખવવું જોઈએ કે કેટલું જોરથી સ્તન દબાવવું. બીજા પ્રકાર
પર જતાં પહેલા, દરેક દબાણના પ્રકારનો ઉપયોગ સ્તનની
માંસપેશીઓને મહેસ ૂસ કરવા માટે કરો.

તમારા સ્તનની તપાસ માટે ઉપર-
અને-નીચેની વિધિનો ઉપયોગ કરો.
• બગલથી શરુ કરીને ગોળાકાર ફેરવતાં આખા સ્તનમાં છાતીની
વચ્ચેનાં હાડકાંની વચ્ચોવચ ઉપર-અને-નીચેની વિધિનો
ઉપયોગ કરો. તમારા સ્તનની છેક નીચે જ્યાં તમે પાંસળીઓ
અનુભવો ત્યાંથી લઈને ઉપર ગળા કે હાંસડીના હાડકાં સુધી
સ ંપ ૂર્ણ સ્તનની તપાસ થઈ ગઈ છે તેની ખાતરી કરી લો.
• આ પ્રમાણે તમારા ડાબી બાજુના સ્તનની તપાસ જમણા હાથની
આંગળીઓની ગાદીઓનો ઉપયોગ કરીને કરો.

બેસીને અથવા ઊભા રહીન

 

ેટલીક વખત, આ પ્રમાણે તમે
બગલનો વિસ્તાર સારી રીતે
અનુભવી શકો છો.
• બેઠાં-બેઠાં કે ઊભા-ઊભા તમારા હાથ સહેજ ઉંચા રાખીને દરેક
હાથની નીચેના ભાગની તપાસ કરો.
જયારે તમે પહેલીવાર તમારા સ્તનની તપાસ કરવાનું શરુ કરો છો
ત્યારે તમે શું અનુભવો છો તે જાણવું મુશ્કેલ છે. વારંવાર અભ્યાસ
દ્વારા તમે તમારા સ્તનથી સુપરિચિત થતાં જશો. તમારા સ્તનને
અનુભવવામાં મદદ કરવા માટે તમે નર્સ કે ડોક્ટરને પ ૂછો કારણ
કે તેઓ તમારા સ્તનનું પરીક્ષણ કરે છે.

જો નીચેનામાંથી કોઈપણ લક્ષણ ધ્યાનમાં આવે તો પોતાના
ડોક્ટરને મળો-
• સ્તનમાં કોઈ આકાર વિનાનો પિંડ, કઠણ ગાંઠ અથવા જાડાપણું
• સ્તન કે આકારમાં બદલાવ
• ચામડીમાં ખાડા કે કરચલીઓ
• સ્તન કે ડીંટીની ચામડીમાં ફોલ્લીઓ, લાલાશ અથવા ભીંગડાઓ
• લોહીના ડાઘવાળી સ્તનની ડીંટીમાંથી લોહી વહેવું
• સ્તનમાં થતી નવી પીડા જે દૂર થતી ન હોય
• સ્તનની ડીંટીમાં તાજેતરમાં થયેલું ખેંચાણ
• બગલના ભાગમાં કઠણ ગ

સ્તનો અને લસિકા ગાંઠો

સ્તનો લોબ્યુલ્સ (દૂધનું ઉત્પાદન કરતી ગ્રંથીઓ) અને નળીઓ (નળીઓ કે જે સ્તનની ડીંટડી સુધી દૂધ લઈ જાય છે) માંથી બનેલો છે. આ ગ્રંથાલય, તંતુમય અને ફેટી પેશીઓથી ઘેરાયેલા છે.

સ્તનોમાં લસિકા વાહિનીઓ તરીકે ઓળખાતી પાતળા નળીઓનું નેટવર્ક છે. આ હાથ હેઠળ લસિકા ગાંઠો (ગ્રંથીઓ) સાથે જોડાયેલ છે.

The breast and lymph nodes diagrams

પ્રાથમિક સ્તન કેન્સરનાં પ્રકાર

વિવિધ પ્રકારના સ્તન કેન્સર છે સચોટ નિદાન કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે જેથી તમારી નિષ્ણાત ટીમ તમારા માટે સૌથી યોગ્ય સારવારની યોજના બનાવી શકે.

સ્તન કેન્સર આક્રમક અથવા બિન-આક્રમક હોઇ શકે છે.

બિન-આક્રમક સ્તન કેન્સર

બિન-આક્રમક સ્તન કેન્સર હજુ સુધી સ્તનમાં અથવા શરીરના બીજા ભાગમાં ફેલાવવાની ક્ષમતા વિકસાવી નથી.

મૂળ સ્થાને નળીનું કાર્સિનોમા (DCIS)

મૂળ સ્થાને નળીનું કાર્સિનોમા (ડીસીઆઇએસ) સ્તન કેન્સરનું પ્રારંભિક સ્વરૂપ છે, જેને ક્યારેક આંતરડિવાળું, બિન-આક્રમક કે પૂર્વ-આક્રમક કેન્સર કહેવાય છે.

કેન્સરના કોશિકાઓ દૂધની નળીનો (‘સીટુમાં’) અંદર છે. જો તેનો ઉપચાર થતો નથી, તો કોશિકાઓ ફેલાવવા અને આક્રમક સ્તન કેન્સર થવાની ક્ષમતા વિકસાવી શકે છે.

આક્રમક સ્તન કેન્સર

મોટા ભાગના સ્તન કેન્સરો આક્રમક છે આક્રમક સ્તન કેન્સર શરીરના અન્ય વિસ્તારોમાં ફેલાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આનો અર્થ એ નથી કે તે ફેલાયેલો છે અથવા ફેલાશે, અને સારવાર આ બનવાના જોખમને ઘટાડવાનો છે.

આક્રમક નહેર સ્તન કેન્સર (કોઈ વિશેષ પ્રકારના નથી)

આક્રમક નહેર સ્તન કેન્સર એ સૌથી સામાન્ય પ્રકારનું સ્તન કેન્સર છે તેને કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારના (એનએસટી) સ્તન કેન્સર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અથવા અન્યથા સ્પષ્ટ કરેલું નથી (NOS).

સ્તન કેન્સર દૂધની નળીનો પ્રારંભ કરે છે અને તેની આસપાસના સ્તનના પેશીમાં ફેલાયેલી છે.

અન્ય પ્રકારના સ્તન કેન્સર

અન્ય પ્રકારની સ્તન કેન્સર વિશેષ પ્રકાર તરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે આ કેન્સર કોશિકાઓ માઇક્રોસ્કોપની નીચે જોવામાં આવે છે, ત્યારે તેમની પાસે વિશિષ્ટ પ્રકારો છે જે તેમને ચોક્કસ પ્રકાર તરીકે ઓળખે છે.આમાં શામેલ છે:

સ્તન કેન્સરની અન્ય ઘણી ખાસ પ્રકારની સ્તન કેન્સર છે. આમાં શામેલ છે:

પ્રાથમિક સ્તન કેન્સર માટે સારવાર

પ્રાથમિક સ્તન કેન્સર માટેની સારવારમાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છે:

 • સર્જરી
 • કિમોચિકિત્સા
 • રેડિયોથેરાપી
 • હોર્મોન ઉપચાર
 • લક્ષિત (જૈવિક) ઉપચાર
 • download (1)cencer cerviclke6cervical-cancer-educational-presentation-46-728cervical-cancer-awareness-6-638cervical-cancer-ppt-2-638
 • એચ.પી.વી શું છે?
  એચ.પી.વી (પ ૂરૂં નામ હ્યુમન પેપીલોમાં વાયરસ) એવો વાયરસ છે જે જાતિય
  સ ંબ ંધો દ્વારા ફેલાય છે. તે સર્વ સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે. રસી વિનાની કોઇપણ
  વ્યક્તિ જે જાતિય સ ંબ ંધ ધરાવે છે તે તેના જીવનમાં કયારેક તો એચ.પી.વી ગ્રસ્ત
  થઇ શકે છે.
  એચ.પી.વી. વિવિધ પ્રકારના હોય છે.
  • મોટે ભાગે એચ.પી.વી ચાલ્યો જાય છે અને કોઇપણ જાતની સ્વાસ્થ્યની
  તકલીફો ઊભી થતી નથી.
  • કયારેક એચ.પી.વી કાયમ રહે છે અને તેના કારણે સ્ત્રીનાં ગર્ભાશયનાં મુખનાં
  ફેરફારોનાં લક્ષણો જોવા મળે છે. આ પ્રકારના લક્ષણો પેપ ટેસ્ટ દ્વારા જાણી
  શકાય છે. જો તેનું સમયસર નિદાન ન કરવામાં આવે તો તેનાથી કેન્સર થઇ
  શકે છે.
  • અન્ય સ ંજોગોમાં એચ.પી.વીના કારણે યોની, શિશ્ન અને મળદ્વાર જેવા ગુપ્ત
  ભાગોની આસપાસ મસા થાય છે.
  લોકોને એચ.પી.વી. કેવી રીતે લાગુ પડે છે?
  જાતિય સ ંબ ંધો દરમિયાન ચામડીના સ ંપર્કથી એચ.પી.વી ફેલાય છે. તેનો ફેલાવો
  યોનિ, શિશ્ન અને મળદ્વારના સ ંપર્કમાં આવવાથી થાય છે.
  એચ.પી.વી અને ગર્ભાશયના મુખનાં કેન્સર વચ્ચે શો સ ંબ ંધ છે?
  મોટા ભાગના ગર્ભાશયના મુખનાં કેન્સર બે પ્રકારનાં એચ.પી.વીથી થાય. છે.
  અન્ય પ્રકારના એચ.પી.વી બીજા ગુપ્ત રોગો અને કેટલાક ગર્ભાશયનાં મુખનાં
  કેન્સર કરે છે.
  એચ.પી.વીને રોકવા માટે ખરેખર કોઇ રસી છે?
  હા, એક રસી હવે ઉપલબ્ધ છે બે પ્રકારના એચ.પી.વી કે જેનાથી સૌથી વધુ
  ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર થાય. છે. તેની સામે તે રક્ષણ આપે છે.
  શું એચ.પી.વીની રસી સુરક્ષિત છે?
  હા, બધી જ રસીઓની સુરક્ષા હેત ુથી ચકાસણી કરવામાં આવે છે એચ.પી.વીની
  રસીની ચકાસણી વિશ્વભરની છોકરીઓ અને યુવાન સ્ત્રીઓ પર કરવામાં આવી છે.
 • કોને રસી આપવી જોઈએ અને
  કયારે?
  ભારતમાં છોકરી જ્યારે 9 વર્ષની થાય ત્યારથી
  રસી આપવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ અને
  આમ સ્ત્રી 26 વર્ષની થાય ત્યાં સુધી રસી
  આપી શકાય છે.
  રસીને ત્રણ ભાગમાં ઈન્જેક્શન રૂપે
  આપવામાં આવે છે
  તમને એમ થશે કે તમારી નાની દીકરીને આટલી નાની ઉંમરમાં જ કેમ
  એચ.પી.વી રસી આપવી જરૂરી છે? આપની દીકરી જાતિય સ ંબ ંધો બાંધે તે સમય
  પહેલાં રસીના ત્રણેય ઈન્જેક્શનનો કોર્સ ચોક્કસ પણે પ ૂરો થયેલો હોવો જોઈએ.
  મુખ્ય પ્રકારના એચ.પી.વી કે જેનાથી ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર થાય છે તેનાથી
  તેને આ રસી દ્વારા રક્ષણ મળે છે.
  જે છોકરીઓએ એચ.પી.વીની રસી લીધી છે તેને પણ પેપ ટેસ્ટ
  કરાવવો જરૂરી છે?
  હા, એવી છોકરીઓ કે જેણે એચ.પી.વી રસી લીધી છે તેણે પણ પેપ ટેસ્ટ કરાવવો
  જરૂરી છે. આ રસી ગર્ભાશયના મુખનાં કેન્સરમાં થવાના બધા કારણો સામે
  એચ.પી.વી રક્ષણ આપતી નથી. એવી સ્ત્રીઓ કે જેણે રસી ન લીધી હોય તેને પણ
  નિયમિત ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ.
 • આપની દીકરીના ભવિષ્યને સુરક્ષિત રાખવા કેવી
  કાળજી લેશો, એ હમણા કરોઃ
  • એ તકેદારી રાખશો કે તેને એચ.પી.વીની રસી આપવામાં આવે
  • તેને પેપ ટેસ્ટ કરાવવાના મહત્વ વિશે માહિતગાર કરશો.
  • તેના ઘડતરની સાથોસાથ તે દરેક તબક્કે પોતાની સ ંભાળ અને સુરક્ષા કેવી
  રીતે રાખી શકે તેવી બધી બાબતોની જાણકારી તેને હોવી જોઇએ.
 • તમે તમારી દીકરીઓને સર્વિક્સના કેન્સરથી બચાવી શકો છોઃ
  આના માટે એચવીપી અને સર્વિક્સના કેન્સરના વિશે જાણવું મહત્વપ ૂર્ણ હોય છે.
  સર્વિક્સનું કેન્સર ભારતની મહિલાઓમાં થવાવાળા સૌથી વધારે કેન્સરોમાંથી
  એક છે.
  ભારતમાં મહિલાઓ કારણવિના કેન્સરથી મરે છે કારણ કે તેઓ નિયમિત પેપ
  ટેસ્ટ નથી કરાવતી અને તેઓને એચપીવીની જાણકારી નથી હોતી. તમે તમારી
  દીકરીની સુરક્ષા આપી શકે છે. એચપીવીની રસીથી તેમાં સર્વિક્સના કેન્સર
  થવાની સ ંભાવના ઓછી થઈ જાય છે. એ ખાતરી કરી લો કે તેણે એચપીવીની
  રસી લગાવી લીધી હોય.
 • તમે શું કરી શકો છો?
  કેન્સરના રોગોમાં, ફેફસાંનું કેન્સર એ એક એવું કેન્સર છે, જેને ઘણી
  વખત અગાઊથી રોકી શકાય છે, જો તમે એક ધુમ્રપાન કરતી
  વ્યક્તિ છો, તો તમારા ડૉક્ટર કે નર્સને પ ૂછો કે તેમાંથી છૂટકરો
  મેળવવા તેઓ તમને કઈ રીતે મદદ કરી શકે છે. જો તમે ધુમ્રપાન
  નથી કરતા તો ધુમ્રપાન શરુ ન કરો. જો તમારા મિત્રો અને
  સગાવહાંલાં ધુમ્રપાન કરતા હોય તો તમે તેમને ધુમ્રપાન છોડવા
  માટે મદદ કરો તથા આ માટે અમેરિકન કેન્સર સોસાયટીની વેબ
  સાઈટ http://www.cancer.org ની મુલાકાત લો.
  મોટા આંતરડા નું કેન્સર
  કોઈપણ પુખ્તવયની વ્યક્તિને નળ કે મળાશયનું કેન્સર થઈ શકે
  છે, પરંત ુ મોટભાગનાં નળના કેન્સરના રોગ ૫૦ વર કે તેથી ્ષ વધુ
  ઊંમરની વ્યક્તિઓમાં જોવા મળે છે. વ્યક્તિગત કે કૌટુંબિકપણે આ
  કેન્સરનો ઇતિહાસ ધરાવતી વ્યક્તિઓ, અથવા જેમને નળ કે
  મળાશયમાં ગાંઠ હોય, કે પછી અન્નનળીમાં બળતરાની બિમારી
  ધરાવતી વ્યક્તિઓને આ પ્રકારના કેન્સરનું જોખમ વધારે હોય છે.
  મોટે ભાગે વધુ ચરબી યુક્ત ખોરાક ખાવાથી, પ્રમાણથી વધુ વજન
  હોવાથી, ધુમ્રપાન કરવાથી અને નિષ્ક્રિય રહેવાથી પણ વ્યક્તિને આ
  રોગ થવાની શક્યતા વધી જાય છે.
 • તમે શું કરી શકો છો?
  મોટાભાગના નળના કેન્સરની શરુઆત મહદ અંશે હંમેશા એક
  ગાંઠથી થાય છે. શારીરિક ચકાસણી કરાવીને આવી ગાંઠને કેન્સરની
  અસર થાય તે પહેલાં શોધવાથી જિંદગી બચાવી શકાય છે.
  કેન્સરની અસર થયા પહેલાંની ગાંઠને જો કઢાવી નાંખવામાં આવે
  તો નળના કેન્સરને ટાળી શકાય છે. ફળો અને લીલાં શાકભાજીથી
  ભરપ ૂર, ઓછી ચરબીવાળો ખોરાક ખાવાથી પણ નળના કેન્સરનુ
 • ોખમ ઘટાડી શકાય છે. નળના કેન્સર માટે ચકાસણી કરાવવા
  અંગે તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરો. જો તમારા કોઇ નજીકના
  સગાંઓને નળનું કેન્સર હોય તો તે પણ તમારા ડૉક્ટરને જણાવો.
  આવા કિસ્સમાં નાની ઊંમરમાં જ તમારે વિવિધ પ્રકારની તપાસ
  કરાવવાની જરુર પડી શકે છે.
  અન્ય કેન્સર
  પેટનું કેન્સર અને અન્નનળીનું કેન્સર પણ ભારતમાં સામાન્ય રીતે
  જોવા મળે છે. આવા કેન્સરને શરુઆતી તબક્કામાં જ શોધવા માટે
  કોઇ ભલામણ કરેલા પરિક્ષણો નથી. મોટાભાગના આવા કેન્સરનું
  નિદાન દર્દીમાં દેખાતા રોગના લક્ષણો દ્વારા કરવામાં આવે છે.
  તમે શું કરી શકો છો
  નીચેના લક્ષણોમાંથી કોઇપણ માટે હંમેશા સતર્ક રહો, અને જો
  તમારામાં રોગનું કોઇ નવું લક્ષણ દેખાય, જે દૂર થત ું ન હોય તો
  તમારા ડૉક્ટરને જણાવવામાં મોડુ ં ના કરશો.
  • પેટનું કેન્સર: આ રોગનું સૌથી સામાન્ય લક્ષણ છે કોઇ પ્રયાસ
  વિના શરીરના વજનમાં અચાનક ઘટાડો થવો અને ભ ૂખ ન
  લાગવી. તમને અપચો, બળતરા, ઊબકાં અથવા પેટના ભાગમાં
  વિચિત્ર પ્રકારની બેચેની જેવું પણ થઇ શકે છે.
  • અન્નનળીનું કેન્સર: આ રોગનું સૌથી સામાન્ય લક્ષણ છે
  ગળવામાં થતી તકલીફ જે સમય સાથે વધતી જાય છે. દુખાવો
  અને વજનમાં ઘટાડો પણ થઇ શકે છે.

 

 • ેન્સર સામે સર્વોત્તમ પ્રતિકાર
  વહેલી શોધ – કેન્સર ફેલાય તે પહેલાં તેને શોધવું
  એ તમને તેના માટે કંઇક કરી શકવાનો શ્રેષ્ઠ મોકો
  આપે છે. કેન્સરના આ રોગો વિશે જાણકારી
  મેળવીને, તેને કઇ રીતે રોકી શકાય અથવા કઇ
  રીતે તેનું વહેલું નિદાન કરી શકાય તે જાણીને
  તમારી જિંદગી બચાવી શકાય છે.

 

 • તમારા આરોગ્યને નિય ંત્રણમાં રાખો અને
  કેન્સર સામેનું જોખમ ઘટાડો
  • તમાકુથી દૂર રહો
  • ત ંદુ રસ્ત વજન જાળવી રાખો
  • નિયમિતપણે શારીરિક પ્રવ ૃત્તિ થકી ગતીશીલ રહો
  • વિપુલ માત્રામાં ફળો અને લીલાં શાકભાજી યુક્ત
  ખોરાક લો
  • મદીરા(દારૂ)નું સેવન ટાળો
  • તમારી જાતે તમારા કુટુંબના ઇતિહાસને અને તમને
  રહેલા જોખમોને જાણો
  • નિયમિતપણે ચકાસણી અને કેન્સરને લગતી તપાસ
  કરવતા રહ
 • પોતાના સ્વસ્થ્યને
  નિય ંત્રણમાં રાખો અને
  કેન્સરનું જોખમ ઘટાડો
 • પ્રવ ૃત્તિ/કસરત કરતા રહો
  પુખ્ત વ્યક્તિઓ
  અઠવાડિયામાં ૫ કે તેથી વધુ દિવસોમાં દરરોજ, ઓછામાં ઓછું
  ૩૦ મીનીટ સુધી મધ્યમ થી સઘન શારીરિક પ્રવ ૃત્તિમાં વ્યસ્ત રહો,
  જે તમારી દરરોજની પ્રવ ૃત્તિઓ ઉપરાંત છે. અઠવાડિયામાં ૫ કે
  તેથી વધુ દિવસોમાં દરરોજ, ૪૫ થી ૬૦ મીનીટ માટે સહેત ુ કરેલ
  શારીરિક પ્રવ ૃત્તિ વધારે સારી હોય છે.
  બાળકો અને કિશોરો
  અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછા ૫ દિવસો માટે દરરોજ, ઓછામાં
  ઓછું ૬૦ મીનીટ માટે હલ્કી કે સખત શારીરિક પ્રવ ૃત્તિમાં વ્યસ્ત રહો.
  આને તમે પોતાની રોજિંદા કામમાં ઉમેરો. એ જરૂરી નથી કે
  તમારી દરરોજની પ્રવ ૃત્તિ એક સાથે જ થઇ જવી જ જોઈએ, પરંત ુ
  એ સૌથી વધુ મ ૂલ્યવાન છે કે આ પ્રવ ૃત્તિઓ ઓછામાં ઓછા ૨૦
  મીનીટના ગાળાઓમાં કરવામાં આવે. ઝડપી ચાલીને, તરીને,
  સાયકલ ચલાવીને, ઘરનું કામ કરીને અને ડાન્સ/ન ૃત્ય કરીને પણ
  તમે પ્રવ ૃત્તિમય રહી શકો છો. તમે જેટલું વધુ કરશો, તેટલું વધુ
  સારું છે. જો તમને બાળકો હોય તો તેમની સાથે પ્રવ ૃત્તિમય રહો.
  પરંત ુ કોઈપણ જાતની કસરત કે પ્રવ ૃત્તિઓ નિયમિત રૂપે કરવાનું
  શરુ કરતા પહેલા તમારા ડોક્ટર પાસે તપાસ કરવાનું ચોક્કસ
  કરી લો.
 • પેપ ટેસ્ટ અને સર્વિક્સનાં કેન્સર
  અંગે ઉઠતા પ્રશ્નો
  એક મહિલા તરીકે સર્વિક્સના કેન્સર (ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર)થી બચવા
  માટે પેપ ટેસ્ટ કરાવવો એ સૌથી અગત્યનાં પગલાંઓમાંનું એક છે.
  • સર્વિક્સ એટલે તમારા ગર્ભાશયનો નીચેનો ભાગ, જે યોનીમાં ખ ૂલે છે.
  • પેપ ટેસ્ટ એ સર્વિક્સમાં થતાં એ ફેરફારોની તપાસ કરે છે જે ભવિષ્યમાં
  કેન્સરમાં પરિણમી શકે .
  • સર્વિક્સમાં આવતાં ફેરફારો માટે મોટે ભાગે હ્યુમન પેપીલોમા વાયરસ
  (એચ.પી.વી) નામનો સામાન્ય વાયરસ કારણભ ૂત હોય છે.
  • એચ.પી.વી. ના કારણે સર્વિક્સમાં આવેલા ફેરફારો કેન્સરમાં પરિણમી
  શકે છે.
  • જો કેન્સર હોય તો પેપ ટેસ્ટ તેને શરૂઆતના તબક્કામાં જ પારખી શકે
  છે, જ્યારે તેની સારવાર પ્રમાણમાં સરળ હોય છે.
  • તમારે સમયાંતરે કેટલાંક પેપ ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ એ તમારા ડોક્ટર
  તમને કહી શકશે.
  શું સર્વિક્સનાં કેન્સરને નિવારી શકાય?
  હા, નિયમિત રૂપે પેપ ટેસ્ટ કરાવવાથી અને તેના રિપોર્ટ અંગે ડોક્ટરની
  સલાહ લેવાથી મોટાભાગે સર્વિક્સનું કેન્સરના કિસ્સાઓ રોકી શકાય છે.
  સર્વિક્સના કોષોમાં આવતાં બદલાવો કેન્સરમાં પરિણમે તે પહેલાં
  શરૂઆતમાં જ તેને પેપ ટેસ્ટમાં ઓળખી શકાય છે. ત્યાર બાદ આ
  સર્વિક્સના કોષોમાં આવેલાં બદલાવો કેન્સરમાં ન પરિણમે તે માટે તેની
  સારવાર આપી શકાય છે. પેપ ટેસ્ટ ગર્ભાશયના મુખનાં કેન્સરને મોટે ભાગે
  શરૂઆતના તબક્કામાં, જ્યારે તેનો ઉપચાર શક્ય હોય ત્યારે જ શોધી કાઢે
  છે. જો કે સર્વિક્સનું કેન્સર મોટા ભાગે એવી મહિલાઓમાં જોવા મળ્યું છે,
  જે નિયમિતપણે આ ટેસ્ટ કરાવતી ન હોય અથવા તો પાંચ વર્ષે એકવાર
  આવો ટેસ્ટ કરાવતી હોય.
  જો મહિલાઓ નિયમિતરૂપે પેપ ટેસ્ટ કરાવે તો મોટા ભાગના કિસ્સામાં
  સર્વિક્સનાં કેન્સરને ચોક્કસ રોકી શકાય.
 • પેપ ટેસ્ટ શું છે?
  પેપ ટેસ્ટમાં, મહિલાની આંતરિક તપાસ દરમિયાન સ્પેચ્યુલા અથવા પોચા
  બ્રશ દ્વારા મહિલાના સર્વિક્સથી થોડા કોષ નમ ૂનારૂપે લેવામાં આવે છે. આ
  કોષોનું માઈક્રોસ્કોપ હેઠળ નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. આમ આ પેપ ટેસ્ટ,
  ડોક્ટરને સર્વિક્સનાં કોષોમાં શરૂઆતના તબકકામાં થતાં ફેરફારોને
  શોધવામાં મદદ કરે છે જે ભવિષ્યમાં કેન્સરમાં પરિણમી શકે
  બીજા કયા ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ?
  ભારતમાં, કેટલાક ડોક્ટરોને ત્યાં તથા કેટલાક તબીબી કેન્દ્રો પર
  વિઝ્યુઅલ ઈન્સ્પેક્શન તપાસ (વી.આઇ.એ) નામે ઓળખાત ું પરીક્ષણ
  કરાવવા માટેની વ્યવસ્થાઓ ઉપલબ્ધ હોઇ શકે. આ પરીક્ષણ પણ
  મહિલાની આંતરિક તપાસ દરમિયાન જ કરવામાં આવત ું હોય છે. બે
  મિનિટ પછી સર્વિક્સને તેજ પ્રકાશ હેઠળ જોવામાં આવે છે જેથી ખબર પડે
  કે તેમાં કોઈ પ્રકારના બદલાવો આવ્યા છે કે કેમ. આ બદલાવોને
  સર્વિક્સનાં કોષોમાં આવેલા અસામાન્ય બદલાવો કહવે ામાં આવે છે. આ
  ઉપરાંત, વી.આઇ.એલ.એલ નામનું અન્ય એક દેખીત ું પરીક્ષણ કરાવી
  શકાય. તેમાં સર્વિક્સમાં જુદા પ્રકારનું પ્રવાહી લગાડવામાં આવે છે અને
  તેના માટે વિશિષ્ટ પ્રકારના સાધનોની જરૂરિયાત હોય છે.
  પેપ ટેસ્ટ કરાવવા માટે મારે કોઈ પ ૂર્વ તૈયારીની
  જરૂર છે?
  • તમારા માસિકસ્ત્રાવ દરમિયાન ટેસ્ટ ન કરાવવો હિતાવહ છે.
  • ટેસ્ટ પહેલાંના 48 કલાક દરમિયાન તમે જાતિય સમાગમ ન કર્યો હોય
  તે ટેસ્ટ માટેની શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ છે.
  • ટેસ્ટ પહેલાંના 48 કલાક દરમિયાન તમે તમારી યોનીમાં કોઈપણ
  પ્રકારનું ક્રીમ, ફીણ કે રૂનું પ ૂમડુ ં એવું કશું પણ લગાવ્યું ન હોય તે
  સારૂં છે.
 • જો હું કોઇપણ પ્રકારના જાતીય સ ંબ ંધ ધરાવતી ન હોઉં તો પણ પેપ ટેસ્ટ
  કરાવાની જરૂર ખરી?
  હા. ભ ૂતકાળમાં જાતીય સ ંબ ંધ ધરાવતી કોઇપણ મહિલાને સર્વિક્સનું કેન્સર
  થઇ શકે છે.
  સર્વિક્સનાં કેન્સર માટે મારે કેટલાં સમયાંતરે
  તપાસ કરાવતાં રહવે ી જોઇએ?
  • તમે 30 વર્ષના થાવ ત્યાં સુધીમાં તમારે પેપ ટેસ્ટ કરાવવા શરૂ કરી
  દેવા જોઇએ. દર 3 વર્ષે આ ટેસ્ટ કરાવવો પડે.
  • જો તમે 50 વર્ષના કે તેથી વધુ ઉંમરના છો તો તમે આ ટેસ્ટ દર 5 વર્ષે
  કરાવી શકો.
  • જો તમે 65 વર્ષની વય ધરાવતાં હોવ અને તમારા સળંગ બે ટેસ્ટનાં
  પરિણામ નેગેટિવ આવ્યાં હોય તો તમારે હવે પછી ટેસ્ટ કરાવવાની
  જરૂર નથી, સિવાય કે એવાં કોઇ લક્ષણો દેખાય.
  • જો ઓપરેશન દ્વારા તમારૂં ગર્ભાશય અને સર્વિક્સ દૂર કરવામાં આવ્યાં
  હોય તો તમારે ટેસ્ટ કરાવવાની જરૂર રહેતી નથી, સિવાય કે આ
  ઓપરેશન સર્વિક્સનાં કેન્સરની સારવારના ભાગ રૂપે કરવામાં આવ્યું
  હોય. જો ઓપરેશનમાં તમારૂં સર્વિક્સ ન નીકાળવામાં આવ્યું હોય તો
  તમારે ટેસ્ટ કરાવતાં રહેવું જોઇએ.
  મારો પેપ ટેસ્ટ નેગેટિવ હોય તો?
  તમારા પેપ ટેસ્ટનો રિપોર્ટ નેગેટિવ હોય તો તેનો અર્થ થયો કે ભવિષ્યમાં
  કેન્સરમાં પરિણમી શકે તેવા કોઇ બદલાવો તમારા સર્વિક્સનાં કોષોમાં
  જોવા મળ્યાં નથી. છતાં તમારે સમયાંતરે નિયમિત રૂપે પેપ ટેસ્ટ કરાવતાં
  રહવે ો જોઇએ, જેથી આવા કોઇ બદલાવો આકાર ન લે.
 • મારો પેપ ટેસ્ટ પોઝિટિવ હોય તો?
  જો તમારા પેપ ટેસ્ટનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ હોય તો તમારે તરત જ તમારા
  ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઇએ. તમે હજુ કેન્સરની પ ૂર્વાવસ્થાના તબક્કામાં
  છો કે કેન્સર ધરાવો છો. તે નક્કી કરવા માટે તમારે બીજા કેટલાક ટેસ્ટ
  કરાવવા પડશે. જો તમે કેન્સરના પહેલા તબક્કામાં છો તો આ સ્થિતિ
  પોતાની મેળે જતી રહે તે માટે સમય આપવાનો કે પછી તમને સારવારની
  જરૂર છે તે અંગે ડોક્ટર નિર્ણય લેશે. જો તમે કેન્સર ધરાવતા હો તો તમારે
  તાત્કાલિક સારવાર લેવી આવશ્યક છે.
  એચ.પી.વી. વિશે મારે જાણવું છે?
  એચ.પી.વી. એ જાતીય સ ંબ ંધ ધરાવતાં લોકોમાં અતિસામાન્ય રૂપે જોવા
  મળતો એક વાયરસ છે. ઘનિષ્ઠ જાતીય સ ંબ ંધો દરમિયાન આ વાયરસ
  એક વ્યક્તિમાંથી બીજા વ્યક્તિને લાગે છે. મોટાભાગના લોકોને પોતે
  વાયરસ ધરાવતાં હોવાનો કદી ખ્યાલ પણ આવતો નથી અને આ વાયરસ
  પોતાની મેળે જતો પણ રહે છે. પણ કેટલીક સ્ત્રીઓમાં આ વાયરસ
  સર્વિક્સનાં કોષોમાં બદલાવ માટે કારણભ ૂત બને છે. પેપ ટેસ્ટ અથવા
  સર્વિક્સનાં કેન્સર માટેનાં અન્ય પરીક્ષણો થકી આ બદલાવોને પારખી
  શકાય છે. એટલે, જો કોઇ મહિલા એચ.પી.વી ધરાવતી હોય અને તેના
  કારણે તેના સર્વિક્સનાં કોષોમાં ફેરફાર પણ આવ્યો હોય તો આ ફેરફારો
  સર્વિક્સનાં કેન્સર માટેનાં પરીક્ષણો દ્વારા પકડી શકાય છે અને તરત જ
  તેની સારવાર શરૂ કરી શકાય છે.
 • સર્વિક્સનાં કેન્સરનાં લક્ષણો અને નિશાનીઓ કઇ-
  કઇ હોય છે?
  • યોનીમાંથી અસામાન્ય સ્ત્રાવ
  • યોનીમાંથી બીજો કોઇ અસામાન્ય સ્ત્રાવ
  • જાતીય સમાગમ વખતે પીડા
  જો કે ઉપરોક્ત લક્ષણો અને નિશાનીઓ સર્વિક્સનાં કેન્સર સિવાય અન્ય
  પરિસ્થિતિઓમાં પણ જોવા મળી શકે છે. ભલે તમે નિયમિતપણે પેપ ટેસ્ટ
  કરાવતાં હોવ, પણ જો તમે ઉપર જણાવેલી આવી કોઇપણ સમસ્યા
  ધરવતાં હો તો તરત જ તમારા ડોક્ટરનો સ ંપર્ક કરો. જે મહિલાઓને નાની
  ઉંમરે સર્વિક્સનું કેન્સર થાય છે તેમને સામાન્ય રીતે આવાં કોઈ લક્ષણો
  જોવાં મળતાં નથી.
 • સર્વિક્સના કેન્સરને રોકવા માટે
  મદદરૂપ પગલાં
  • નિયમિત સમયાંતરે પેપ ટેસ્ટ કરાવો
  • તમારા પેપ ટેસ્ટનો રિપોર્ટ મેળવો.
  • જો કોઈ સારવારની જરૂર હોય તો તે માટે સમયસર
  તમારા ડોક્ટરને મળો.
  • કોઇપણ લક્ષણો દેખાય તો હંમેશા તે વિશે તમારા
  ડોક્ટરને જણાવો.
 • એક વખત સારવાર પ ૂરી થઇ ગયા પછી વર્ષો સુધી તમને આગળની તપાસો માટે તમારા ડોક્ટરની મુલાકાત
  લેવાની ફરજ પડશે. આ મુલાકાતોમાં શારીરિક અને લોહીની તપાસ સામેલ હોઈ શકે છે, જે કેન્સર પાછો
  ઉથલો મારે છે કે કેમ તે જાણવા માટે મદદ કરી શકે છે. જો એવું કાંઈપણ દેખાય કે કેન્સરે ઉથલો માર્યો છે તો
  અન્ય તપાસો, જેમ કે છાતીનો એક્સ–રે અને સીટી સ્કેન કે એમ. આર. આઈ. સ્કેન પણ કરાવવાની જરૂર પડી
  શકે છે
  મોટાભાગની કેન્સરની બધી જ સારવારની આડ-અસરો અમુક અઠવાડિયાથી મહિનાઓ પુરતી હોઈ શકે છે,
  પરંત ુ અમુક લાંબા ગાળા સુધી રહી શકે છે. કોઈપણ એવા લક્ષણો કે આડ-અસરો જે તમને હેરાન કરતાં હોય
  તેના વિશે તમારા ડોક્ટરને ચોક્કસપણે જણાવવાનું ચ ૂકશો નહિ, જેથી તેઓ તમને તે બાબતમાં મદદ કરી શકે.
  નવા ડોક્ટરની મુલાકાત લેવી
  કેન્સરના નિદાન અને તેની સારવાર પછી કોઈ એક સમયે એવું બને કે તમે તમારી જાતને એક નવા ડોક્ટરના
  દવાખાનામાં પામો. તમારા નવા ડોક્ટરને તમારા કેન્સરની વિગતો ચોકસાઈપ ૂર્વક આપવા માટે ઈચ્છો છો તો
  પહેલાં એની ખાતરી કરી લો કે આ માહિતી તમારા હાથમાં છે, અને ભવિષ્યમાં તમારા પોતાના ઉપયોગ માટે
  તમારાં બધા જ મેડીકલ રેકોર્ડની નકલો તમારી પાસે પણ રાખો.
  • કોઈપણ બાયોપ્સી (પેશી પરીક્ષણ) કે ઓપરેશન વખતની તમારી પેથોલોજી રિપોર્ટની એક નકલ.
  • જો તમે શસ્ત્રક્રિયા કરાવેલ હોય તો તમારા ઓપરેશનના રિપોર્ટની એક નકલ.
  • જો તમને દવાખાનામાં દાખલ કરવામાં આવેલા હોય તો તમારી ડીસ્ચાર્જ સમરી (દવાખાનામાંથી છૂટતી
Advertisements

Civil Hospital માં ૨૦૧૭

તા. ૦૯/૦૬/૨૦૧૭ ના શુક્રવાર ના રોજ અભિગમ ગ્રુપ ની બહેનો દ્વારા Civil Hospital માં ૧૮૦ દર્દીઓ ને ગ્લુકોઝ ના બિસ્કીટ તથા કેળા નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

20170609_173239.jpg20160615_171719

છાપરી માં આવેલી અંધશાળા૨૦૧૭

તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૭ ના  ગુરુવાર ના રોજ છાપરી માં આવેલી અંધશાળા ના ૫૦ પ્રજ્ઞા ચક્ષુ વિદ્યાર્થી અને ૧૫ વિદ્યાર્થીનીઓ પાસે ગયા. અને રક્ષાબંધન નો કાર્યક્રમ ઉજવવામાં આવ્યો. રાખડી ઝાલોદ રોડ કન્યા શાળા ની બહેનો પડે બનાવડાવામાં આવી અને તેમને તે પેટે ઇનામ ચુકવ્યું.

૧૫ અંધ વિદ્યાર્થીનીઓ એ ડાન્સ તથા પ્રાર્થના કરી અભિગમ ગ્રુપ ની બહેનો ને આવકાર આપ્યો. પ્રજ્ઞા ચક્ષુ વિદ્યાર્થીઓ એ રક્ષાબંધન ના ગીતો ગયા. અભિગમ ગ્રુપ ની બહેનો એ થોડી રક્ષાબંધન અંગેની વાતો કરી. રાખડી બાંધી તથા ચોકલેટ, બિસ્કીટ નું વિતરણ કર્યું.

“શ્રી સરસ્વતી વિદ્યા મંદિર ના જરૂરિયાત મંદ વિદ્યાર્થીઓ ને 2017

poor student

ગત વર્ષની જેમજ આ વર્ષે પણ “શ્રી સરસ્વતી વિદ્યા મંદિર”  ના જરૂરિયાત મંદ વિદ્યાર્થીઓ ને રૂ. ૧૫૦૦૦ ફી પેટે ચુકવવામાં આવ્યા.

 

‘લીટલ બ્લુ કાર્ડ’

મુંબઇ મા રહેતા ઋષભ તુરખીયા, જેમનો ચિત્રલેખા માં આર્ટીકલ આવ્યો હતો કે જેમણે દુનિયા માં માનવતા ફેલાવી છે. માનવતા ના કાર્ય ને ક્રમશ: રાખવા માટે તેમને સ્વખર્ચે ૨૦૦૦ જેટલા ‘લીટલ બ્લુ’ કાર્ડ દ્વારા આ ગુજરાતી યુવકે શરુ કરી છે ‘યોર ટર્ન નાઉ’ નામની કામગીરી.

આ ચેનથી ઈન્સ્પાયર થઇ ને અભિગમ ગ્રુપ ની બહેનો એ આ કામ ને આગળ વધારવા માટે બીડું ઝડપ્યું છે. અમારા અભિગમ ગ્રુપ તરફ થી આ કાર્ડ છપાવવા માં આવ્યા. કાર્ડ ની વહેચણી કરવામાં આવી. અને આવુજ ‘લીટલ બ્લુ કાર્ડ’ અભિગમ ની બહેનો માટે તૈયાર કરી આ કાર્ય ને આગળ વધારવાનું એક બીડું ઝડપ્યું છે.

વિહાન કેર એન્ડ પ્લસ” સંસ્થા માંફટાકડાંનું વિતરણ 2016

દિવાળી નજદીક આવતી હતી તેથી બહેનો ને બાળ્કો મા તો કંઈક કરવાની ઈછ્છા હતી ..

તારીખ -૨૩-૧૦-૨૦૧૬ નાં

રોજ’ વિહાન કેર  એન્ડ પ્લસ” નામની સંસ્થા જે ફક્ત  એડ્સ  અને    એચ આઇ પોઝેટિવ માટેજ કામ કરે છે ,

તે સંસ્થા માં અભિગમ ની બહેનોવડે   લગભગ ૪૦ બાળકો ને ફટાકડાંનું  ભેટ રુપે વિતરણ અ કરવામાં આવ્યું..બાળકો ની

આખો માં આનંદ જોઈ બહેનોને પણ એક સંતોષ થયો…