માસિક ચક્ર

awearness1.jpgમાસિક ચક્ર

તા, ૧૮/૩૨૦૧૭

હવે આ વર્ષ ની શરુઆથી બહેનો એ ખુબજ આનંદ કર્યો. વાર્ષિક સંમેલન, પિક્નીક, હોળી સેલિબ્રેશન, સામજિક વિઝિટ પછી ફરી બહેનોએ કમ માં મન પોરવવુંજ પડે ને, તેથી વિચાર્યુ કે આદિવસી છોકરીઓ કે જેમને માસિક ધર્મ એટલે શું? તેની સ્વચ્છતા અને અસ્વચ્છતા થી કેવા રોગો થઇ શકે વિગેરેની મહિતિ પુરી પાડવી. અને અભિગમ ગ્રુપ તરફ થી છોકરીઓને સેનેટરી નેપ્કિન્સ તથા સેનેટરી પેડ્સ પુરા પાડવા અને આ પ્રોજેક્ટ ઘણીબધી શાળાઓ માં કરવોજેથીછોકરી ઓ માં જાગ્રુતિ લાવી શકાય. તે માતે અમે ભીલ સેવામંડળ ની કન્યા આશ્રમ અને ઠક્કરબાપા જેવી આદિવાસી શાળા ની પસંદગી કરી પણ હોળી નજીક હોવાથી ઘણીબધી છોકરીઓ ગામડે ચાલી ગઇ હતી. વળી ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા શ‍‍‍રુ હોવાને કારણે પણ છોકરીઓ ગેરહાજર હતી. તેથીહવે અમે ત્યાં જવાનું લંબાવી દિધું અને ઉઘડતી શાળાએ  એટલે કે જુન માસ માં ત્યાં જવું એવું નક્કી કર્યું. અમે ખુબજ સારી ક્વોલીટીના પેડ્સ તથા સેનેટરી નેપ્કિન્સ છોકરીઓ માટે મંગાવ્યા હતા. આ બધું પકીંગ પણ અમારી બહેનો દ્વારા જાતેજ કરવાં માં આવેલ. લંબાયેલ કાર્યક્રમ ને અમે અમલમાં મુકવા ઝાલોદ રોડ કન્યા શાળા ની પસંદગી કરી. ડૉ. પ્રિયંકાબેન શાહ ને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. તેમને છોકરીઓને ખુબજ સારીરીતે ગર્ભાશય કેવીરીતે કામ કરે? માસિક માં લોહી કેવીરીતે પડે? તેની ચોકખાઈ કેવીરીતે રાખવી? તથા ચોક્ખાઈ ન રાખો તો ઇન્ફેક્સન કેવી રીતે થાય? છોકરીઓ ને આ ઉંમરે થતા જુદા જુદા અનુભવો જેવાકે શારીરિક/માનસિક વિગેરે ની પણ ખુબજ સુંદર રીતે માહિતી પૂરી પડી.અભિગમ ની ૨૨ બહેનો ત્યાં હાજર રહેલ. ધોરણ પાંચ ની બહેનો સિવાય ધોરણ ૬,૭,૮ ની બહેનો ને નેપકીન આપવામાં આવેલ .

બીજા અઠવાડિયે બીજી શાળા માં આ પ્રોગ્રામ કરવાનો હતો પરંતુ શાળામાં છોકરીઓ ઓછી હોવાને કારણે હાલ મુલતવી રાખી ખુલતી શાળા માં જવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

માસિક અંગે ની જાણકારી તથા તે સમયે રાખવામાં આવતી સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છતા ના જાળવે તો તેનાથી થતા રોગો વિષે શાળાની છોકરીઓ ને નામાંકિત ડૉકટર દ્વારા જાગૃતિ કાર્યક્રમ ગોઠવવા માં આવ્યા.

 

કાર્યક્રમ ૧ :

તા. ૦૯/૦૩/૨૦૧૭ ઝાલોદ રોડ શાળા માં ડૉકટર પ્રિયંકાબેન દ્વારા છોકરીઓ ને પીરીયડ અંગેની જાણકારી આપવામાં આવી. કુલ ૧૦૦ જેટલી છોકરીઓ  ને અભિગમ ગ્રુપ દ્વારા ૪૦૦ સેનેટરી નેપકીન્સ અને  ૨૦૦ સેનેટરી ક્લોથનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

કાર્યક્રમ ૨ અને ૩  :

તા. ૦૩/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ ભીલ સેવા મંડળ તથા ઠક્કર બાપા શાળા ની કુલ ૨૫૦+૮૦ છોકરીઓ માટે માસિક ધર્મ ની જાગૃતિ અંગે નો કાર્યક્રમ શિક્ષિકા રાજુલાબેન શુક્લ (ગોલ્ડ મેડાલીસ્ટ ઇન બાયો.) દ્વારા યોજવામાં આવ્યો. કુલ ૩૩૦ છોકરીઓ ને ૧૩૨૦ સેનેટરી પેડ્સ તથા ૬૬૦ સેનેટરી નેપકીન્સ નું વીતરણ અભિગમ ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવ્યું.

કાર્યક્રમ ૪   :

તા. ૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ દોલાતગંજ બજાર કન્યા શાળા માં  છોકરીયો માટે માસિક ધર્મ ની જાગૃતિ પ્રોગ્રામ ડૉકટર સ્નેહાબેન મંડોવરા ને આમંત્રણ આપી યોજવા માં આવ્યો. તેમાં કુલ ૧૦૦ છોકરીઓ ને ૪૦૦ સેનેટરી પેડ્સ તથા ૨૦૦ સેનેટરી નેપકીન્સ નું વીતરણ અભિગમ ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવ્યું.

આમ, કુલ ૪ આદિવાસી શાળાઓ માં જઈને ૧૦ થી ૧૩ વર્ષની છોકરીઓને માસિક ધર્મ અંગેની જાણકારી આપી. અભિગમ ગ્રુપ દ્વારા ૨૦૦૦ સેનેટરી પેડ્સ તથા ૧૦૦૦ સેનેટરી નેપકીન્સ નું વીતરણ કરવામાં આવ્યું.

માસિક ચક્ર

વર્ષની 10 થી 15 એક છોકરી અંડકોશ વધવા દર મહિને ઇંડા (ઇંડા) પેદા કરવા માટે શરૂ થાય છે. તેમણે ઇંડા ટ્યુબ (fallopian TUV), જેના દ્વારા નીચે છે Andwahika અંડકોશ માટે ગર્ભાશય સાથે જોડે છે. ઇંડા ગર્ભાશય સુધી પહોંચે છે, અસ્તર રક્ત અને પ્રવાહી સાથે જાડા બને છે. જો ઇંડા fecundated કરી શકાય છે, તે વધી રહી છે અને તેના સ્તર પર જન્મ સમયે વિકસતી છે બને છે. પુરુષ ઇંડા તો વીર્ય નિવેશ બને તો છૂટા નથી યોનિ હાંકી નહીં. માસિક રક્તસ્રાવ, માસિક ધર્મ અથવા માસિક સ્રાવ (Menstural સાયકલ અથવા એમસી) કહે છે.

માસિક ચક્ર સામાન્ય લંબાઈ શું છે? [ ફેરફાર કરો ]

માસિક ચક્ર એક મહિના એકવાર, ખાસ કરીને 28 32 દિવસ એક વખત. માસિક સ્રાવ ત્રણ દિવસથી પાંચ દિવસ, સમય જોકે મોટા ભાગના ચાલે છે, પરંતુ બે સાત દિવસના સમયગાળામાં સામાન્ય ગણવામાં આવે છે.

માસિક સ્રાવ સંબંધિત સમસ્યાઓ [ ફેરફાર કરો ]

મોટા ભાગની સ્ત્રીઓ માસિક સ્રાવ (માસિક ચક્ર) પરંતુ સંકોચ અથવા ખચકાટ કારણે અજ્ઞાન સમસ્યાઓ મુશ્કેલીમાં અથવા રહે છે સતત સમસ્યા સાથે સંઘર્ષ કરવામાં આવે છે. મુદ્દો તે જાહેર કહેવું માસિક સ્રાવ છે શું પહેલાં. દસ-પંદર વર્ષની છોકરી એક પુખ્ત ઇંડા દર મહિને અથવા Andanu Andashy કારણ લાગે છે. તેમણે fallopian ઇંડા કોષ (Felopian ટ્યુબ) કે Andashy ટ્રાન્સમિશન જે ગર્ભાશય સાથે જોડે છે. ઇંડા ગર્ભાશય અસ્તર રક્ત અને Pdath ॅ શરૂ થાય છે સમાવેશ થાય છે પ્રવાહી thickens સુધી પહોંચે છે. આ માત્ર ત્યારે જ થાય છે જ્યારે ઇંડા ફળદ્રુપ છે, તે વધે છે, બને છે બાળક અસ્તર અંદર વિકસે છે. માસિક રક્ત જાડું અસ્તર વિસર્જનને બંધ પડે છે અને તે બની જાય છે યોનિ દ્વારા શરીર બહાર પસાર કરે છે. માસિક રક્ત સ્રાવ જે સમયગાળા દરમિયાન તેને રાખે છે / સમયગાળા કહે છે. મહિલાનું માસિક ચક્ર રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ ફેરફારો ચક્ર પરિભ્રમણ છે. તે હોર્મોન સિસ્ટમ નિયંત્રણ રહે છે અને પ્રજનન માટે જરૂરી છે. માસિક ચક્ર પ્રથમ દિવસે માંથી લોહી સ્રાવ તરીકે માસિક સ્રાવ ચક્ર હોર્મોન શરૂ બંધ ગતિ રાખે ગણવામાં આવે છે. માસિક સ્રાવ લોહીમાં સ્ત્રાવના દર મહિને 28 32 દિવસ સમયાંતરે એક સમય છે. પરંતુ મહિલાઓ યાદ રાખવું જોઈએ કે તે માસિક ચક્ર કોઇ પણ સમયે ગર્ભવતી હોઈ શકે તેવી શક્યતા છે.

femal reproductive system

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s